آیا مرز بین نقد و اهانت را می توان مشخص کرد تا به بهانه یکی جلوی دیگری گرفته شود ؟ مرجع تشخیص این امر کیست ؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: نقد و بررسی آگاهانه، همراه با استدلال و منطق است و عرفاً از اهانت قابل تشخیص است و نقد باید توسط افراد خبره و آگاه صورت پذیرد .

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن