آیا مهریّه ای که در سند ازدواج قید شده است می بایست بعد از فوت زوج و در زمان تقسیم ارث، تحویل عروس شود یا اینکه عروس می تواند فعلاً تحویل نگیرد و هر موقع که نیاز داشت از آن بهره ببرد و دیگران حقّ اعتراض نداشته باشند؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: باید نصیب عروس پرداخت شود مگر اینکه خود عروس راضی باشد که ورثه، آن را در اختیار بگیرند و هر زمان نیاز داشت به او تحویل دهند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن