آیا می توان شرط خیار را برای تمام مدّت عمر قرار داد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: جایز نیست و خیار مذکور مجهول و باطل است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن