آیا می توان شرط کرد بایع، ضامن درک مبیع نباشد؟ شرط و عقد چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: خریدار می تواند حق اخذ خسارت را اسقاط کند یعنی توافق کند که از حق دریافت خسارت خود چشم پوشی میکند و اینگونه شرط مانعی ندارد ولی اگر شرط شود که خریدار حق دریافت خسارت را ندارد شرط صحیح نخواهد بود.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن