آیا می توان عمل استبراء را به صورت ناقص انجام داد، مثلاً به جای سه بار دست کشیدن از مخرج تا بیخ آلت، دو مرتبه انجام دهد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر یقین کند که با استبراء مجرای بول تخلیه شده است مانعی ندارد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن