آیا می توان کوچه هایی را که آخر آنها مسدود است تملّک کرد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: کسی حق تملّک کوچه را ندارد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن