آیا وامی که از بانکها به عناوین مختلف مثل ازدواج و غیره گرفته می شود می توان به شخص دیگری واگذار نمود تا در همان عنوان یا عنوان دیگری مصرف شود؟ در فرض عدم جواز، اگر شخص دوّم درآمدی از این پول کسب کرد چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: در صورتی که بانک اجازه واگذاری از حقّ وام را به دیگری بدهد، اشکال ندارد ولی اگر اجازه نمی دهد، جایز نیست و درآمد حاصله هم حرام است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن