آیا ولایت حاکم شرع و ولایت عدول مؤمنین در عرض هم و مانند ولایت اب و جد هر دو مستقل می باشند یا اینکه ولایت عدول مؤمنین در طول و از طرف حاکم شرع می باشد؟ اگر احتیاطاً باید از حاکم شرع اجازه گرفته شود، آیا احتیاط وجوبی است یا استحبابی؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: ولایت حاکم شرع و ولایت عدول مؤمنین در طول یکدیگر هستند. و مواردی که اجازه از حاکم شرع لازم است، فتوی می باشد نه احتیاط.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن