آیا وکالت بدون عزل صحیح است و شخص می تواند فرد دیگری را وکیل خود کند بدون اینکه حقّ عزل آن را داشته باشد؛ در حالی که وکالت از عقود جایز است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: وکالت از عقود جایز است و اگر شخصی بخواهد وکالت بدون عزل بده،د لازم است که شرط وکالت بدون عزل، در ضمن عقد لازم دیگری انجام شود.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن