آیا کسی که محتاج نیست می تواند از اموال مجهول المالک یا در محل جمع آوری اموال برای فقراء، چیزی بگیرد و به فقراء واقعی که می شناسد برساند؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اشکال ندارد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن