آیا گذشت زمان یا مرگ صاحبان حق و مالکان ملک تأثیری در اهمال استیفاء حق دارد یا عیناً به ورثه منتقل می شود؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: به ورثه منتقل می شود و حق از بین نمی رود.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن