آیا گریموری مصداق صورتگری است؛ حکم صورتگری بر آن مترتب است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: حکم صورتگری را ندارد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن