آیا گریمور موظف است که قبل از پذیرش کار در پروژه، نخست در مورد دینی یا ضد دینی بودن فیلم تحقیق کند؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: تحقیق در مورد دینی یا ضد دینی بودن فیلم واجب نیست مگر قرائن و شواهد موجب ظن قوی به ضد دینی بودن فیلم باشد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن