آیا گریم بازیگران برای نقش دلقک یا گریم مرد به شکل کودک و گریم کودک و نوجوان به شکل پیرمرد جایز است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر مفسده ای بر آن مترتب نباشد اشکال ندارد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن