آیا گناه غیبت از شراب خوردن بدتر است ؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :هر گناهی بر اساس اثر گذاری ان در جامعه میتواند بزرگ یا کوچک باشد و اگر غیبت موجب فتنه و گرفتاری زیاد برای مسلمین یا عده متعددی شود قطعا گناه ان بیشتر از شراب خوری است اما اگر کسی به این بهانه بخواهد به شراب خوری بپزدازد قطعا مستحق عذاب خواهد شد و اینگونه سخنان به معنی کوچک بودن گناه شراب خواری نیست.

 

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن