اجاره رحم برای بچّه دار شدن چه حکمی دارد؟ در صورتی که لازم باشد استمناء کند چه حکمی دارد؟ آیا آن زن باید به عقد صاحب نطفه درآید؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: در صورتی که زن به عقد صاحب نطفه درآید و مستلزم کار حرامی هم نباشد، اجاره هم اشکال ندارد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن