اخیراً برخی جوانان ساده لوح شیعی از روی جهل، دم از گروه های انحرافی غرب می زنند و یا از گردن بندهای صلیب استفاده می کنند نظر مبارک شما چیست؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: انداختن صلیب جایز نیست و شکی نیست که اینگونه انحرافات ناشی از جهل نسبت به فرهنگ غنی تشیّع و ناشی از ضعف هویّت دینی است که باید در حدّ توان آنها را راهنمایی کرد و از اینگونه انحرافات اخلاقی برحذر داشت.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن