اخیراً قراردادهایی تحت عنوان «مشارکت مخصوص»، مخصوصاً در بحث عملیات عمل آورد ماهی و میگو در بندر بوشهر مرسوم گردیده که از یک طرف احدی به عنوان شریک و سرمایه دار مبلغی به طرف دوم به عنوان عامل پرداخت می کند و طرفین نام مشارکت مخصوص بر آن می گذارند با این شرایط که: اولاً: شریک سرمایه گذار در ضرر شریک نباشد. ثانیاً: سود تضمین شده چند درصدی (فرضاً ۱۸ تا ۲۰ درصد) در پایان دوران مشارکت برای شریک سرمایه گذار محفوظ باشد. ثالثاً: استرداد اصل سرمایه بر عهده عامل تضمین گردد. با توجه به وجه شرعی و غیر شرعی این نوع قراردادها، آیا چنین قراردادهایی نوعاً معامله ربوی در ظاهر شرعی می باشد یا خیر؟ و آیا از لحاظ شرعی این نوع توافقات، با توجه به اینکه عملاً اصل سرمایه و سود معینه تضمین شده است حلال می باشد یا خیر؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: با فرض مذکور شرعا صحیح نیست چرا که تضمین سود بدون تحقق آن شرعا جایز نیست و ضرر هم برای هر دو شریک است ولی عامل میتواند توافق کند که ضرری را که متوجه مالک می شود، جبران نماید.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن