استفاده از لوکیشن تجملاتی (بنابر اقتضائات فیلمنامه) چه حکمی دارد؟ در صورت عدم اقتضای فیلمنامه، چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر ضرورت ایجاب کند و موجب ترویج تجملات و فرهنگ اسراف در جامعه نباشد، اشکال ندارد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن