استفاده از نقش های عبوس و بد اخلاق و پرخاشگر در نقش انسانهای مؤمن که چهره ای منفی از این افراد را در ذهن مخاطب تداعی می کند و موجب بد بینی بینندگان به این گونه اشخاص می شود چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: استفاده از هر گونه حرکات و رفتارهای زشت برای نشان دادن جامعه ایمانی و خصلتهای مؤمنین که موجب بد بینی مردم به دین و مؤمنین شود، جایز نیست.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن