اعتبار حق التألیف، حق الاختراع و امتیاز بهره برداری از یک فیلم بعد از فوت صاحب اثر هم ساری و جاری است؟ و آیا این حق تا سالیان بسیار طولانی هم جاری است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اینگونه حقوق بعد از فوت صاحب اثر هم اعتبار دارد و به ورثه منتقل می شود مگر عرف مردم دیگر آن را جزو حقوق به حساب نیاورند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن