اعتقاد به فال و دعانویسی جایز است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اعتقاد داشتن به فال و دعاهای غیر معتبر شایسته نیست، البتّه دعاهای وارد شده در کتب ادعیه معتبر قابل اعتماد است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن