امتناع ورزیدن از قرض دادن به اشخاصی که اهل پرداخت دین نیستند و یا اینکه به هنگام گرفتن طلب از آنها با تکلّف و مشاجره توأم باشد گناه حساب نمی شود؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: گناه نیست.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن