اگر از راه کپی یا تکثیر نرم افزار، خسارتی به تولید کننده وارد آید، آیا موجب ضمان است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: در مواردی که شرعاً ضمان آور است موجب ضمان است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن