اگر از طرف شخصی غیر از متعاملین، تدلیسی انجام گیرد آیا خیار تدلیس می باشد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: تدلیس باید از طرف یکی از متعاملین یا کسی که در ارتباط با معامله هست، انجام پذیرد تا خیار وجود داشته باشد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن