اگر بعد از عقد قرار داد، از گریمور، گریم های خلاف شرع درخواست شود وظیفه چیست؟ دستمزد قرارداد چگونه باید محاسبه شود؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اجابت درخواست خلاف شرع توسط گریمور حرام است و باید در قرارداد قید شرعی بودن گریم گنجانده شود و اگر به صورت مطلق باشد نسبت به گریم¬هایی که خلاف شرع بوده و انجام نشده از مبلغ قرارداد کسر شود و در صورتیکه انجام دهد، مالک پول و دستمزد آن نمی شود.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن