اگر به واسطه هم ذات پنداری مخاطب با شخصیت های فیلم و تحت تأثیر قرار گرفتن از آن، تکیه کلام های لغو و هجو در جامعه رواج یابد چه حکمی بر آن مترتب است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر روح کلی و حاکم بر فیلم و نقش های بازیگران به گونه ای است که علم به ترویج این منکر دارند، حرام است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن