اگر بیان نقص ها در راستای حفظ مصالح مسلمین باشد نشر خبری آن چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: با فرض حفظ مصالح مسلمین مانعی ندارد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن