اگر تنها دارایی مدیون یک باب منزل مسکونی نیمه کاره باشد که به تدریج تکمیل می گردد و مدیون نیز، به ناگزیر تا تکمیل شدن منزل خود در منزل استیجاری سکونت داشته باشد آیا در این صورت، منزل نیمه کاره، جزء مستثنیات دین محسوب می گردد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اجبار به فروش خانه مذکور جهت ادا دین، خلاف احتیاط است زیرا امکان آنکه از مستثنیات دین باشد وجود دارد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن