اگر تهیه کننده حق الزحمه عوامل تولید فیلم را (براساس قرارداد بین خود و عوامل) کمتر از حق الزحمه مصوب در بر آورد انجام شده در سازمان یا رسانه ای پرداخت کند و از این راه نیز سودی عاید او شود چه حکمی بر آن مترتب است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر سرمایه یک برنامه توسط شرکت، نهاد و یا فرد دیگری تأمین شده باشد این عمل خیانت و فریب است و جایز نمی باشد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن