اگر جنسی را که قیمت آن مثلاً یک میلیون تومان است به فردی به این صورت بفروشد که مبلغ ۵۰۰ هزار تومان از قیمت آن را نقداً بگیرد و پس از اضافه نمودن درصدی به مبلغ باقی مانده قیمت، آن را در چند فقره چک مدّت دار بگیرد، آیا معامله به این صورت صحیح است؟ اگر معامله صحیح نباشد راه شرعی آن چه می باشد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: معامله اشکال ندارد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن