اگر خمیر قبل از پخته شدن نجس شود راه شرعی تطهیر آن را بیان فرمایید؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر نجاست با خمیر مخلوط شده باشد عرفا پاک شدن آن امکان ندارد ولی اگر یک قسمت از آن نجس شده باشد مقداری که نچس شده را برداشته و دور ریخته و بقیه پاک است و یا اگر بتوان عین نجاست را برطرف نمود عین نجاست برطرف شده و شسته شود.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن