اگر دانش آموزان یا دانشجویی در امتحانات با تقلب نمره قبولی کسب کند و به مرحله بالاتر برود و از مزایای آن استفاده کند، حکم استفاده از این مزایا چیست ؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر این تقلّب در سرنوشت قبول شدن فرد دخالت مستقیمی داشته باشد، استفاده از مزایای آن حرام است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن