اگر در عقد شرکت، قرار بگذارند که تمام ضرر یا بیشتر آن را یکی از آنان بدهد آیا شرکت و قرارداد صحیح است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر شرط شود ضرری که متوجّه یکی از شرکا است توسّط دیگری جبران شود اشکال ندارد امّا اگر شرط شود که یکی از شرکا اصلا ضرری متوجّه او نشود، شرط باطل است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن