اگر در قرارداد مضاربه، به خاطر این که حدس زده می شود در اثر معامله با این پول، فلان درصد سود خواهد برد، از ابتدا ۲۰% به عنوان سود معیّن گردد چه صورت دارد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: چنانچه مراد از این درصد محاسبه نحوه تقسیم سود بین عامل و مالک پول است مثلا یک پنجم سود برای عامل و چهار پنجم برای مالک باشد، اشکال ندارد امّا اگر مراد این باشد که بیست درصد از پول به عنوان سود برای مالک یا عامل تعیین شود، حرام است، البتّه میتوان در ابتدای قرارداد این درصد سود تعیین شود و سپس در ادامه کار این درصد از پول به صورت علی الحساب پرداخت گردد و در پایان مضاربه محاسبه دقیق سود صورت گیرد و کم یا زیاد آن پرداخت شده یا مصالحه جدید صورت گیرد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن