اگر در ماه رمضان استمناع کند ولی قصدش آمدن منی نباشد اما منی آمد حکمش چیست

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

اگر عرفا بداند که منی بیرون می آید عمل او گناه دارد و روزه را باطل میکند و باید علاوه بر قضا کفاره جمع هم بدهد و اگر عادتا بداند که منی بیرون نمی آید ولی ناخودآگاه بیرون آید روزه باطل نیست گر چه احتیاط در قضای آن روزه است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن