اگر در هنگام مسح سر، سهواً دست به پیشانی برسد آیا وضو باطل می شود؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: وضو باطل نمی شود مگر آنکه با آب پیشانی مسح پا شود لذا اگر در مسح پا با قسمتی از دست که به تری صورت نخورده، مسح کند وضو صحیح است و الا احتیاط آن است که دوباره وضو بگیرد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن