اگر روى اعضاء مسح كمى ترى باشد آيا مسح كشيدن صحيح است يا خير؟

پاسخ سوال ۲۵۵۹ :
اگر ترى دست بر پا غالب شود اين مقدار رطوبت اشكال ندارد.

 

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن