اگر روى انگشترى الّله نوشته شده باشد و به چاه توالت بيفتد و امكان خارج كردن آن وجود دارد ولى آن را خارج نكنند امّا توالت را تعطيل كنند، آيا خارج كردن آن لازم است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: بيرون آوردن انگشتر در فرض مذكور در صورت امكان واجب است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن