اگر زوجه، مرتدّ فطری یا ملّی شود و ارتداد او بعد از دخول باشد در صورت فوت او، در زمان عدّه یا پس از انقضای عدّه، زوج مسلمان از او ارث می برد؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما: زوج مسلمان از زن مرتدّه ارث می برد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن