اگر زوج مرتدّ فطری شود آیا زوجه از او ارث می برد؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما: زوجه مسلمان از زوج مرتدّ به ارتداد فطری ارث می برد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن