اگر زوج مرتدّ ملّی شود و ارتداد او قبل از دخول باشد آیا پس از قتل یا فوت او، زوجه مسلمان او، از او ارث می برد؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما: زوجه ارث نمی برد؛ زیرا به محض ارتداد او، زن از زوجیّت خارج می شود و چون قبل از دخول است عدّه هم ندارد و لذا ارث هم نمی برد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن