اگر زوج معسر بود و به تکليف دادگاه ملزم به پرداخت مهريه به صورت قسطي شد، با توجه به اين که امروزه مهريه ها بالا است و پرداخت قسطي آن هم سال ها طول مي کشد تا تمام شود، آيا اين وجود با فرض باکره بودن و عدم مواقعه، زن حق دارد تا پايان قسط آخر تمکين نکند؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

چنانچه مرد حاضر به پرداخت قسطی مهریه بر اساس توانایی مالی خود داشته باشد و قسط اول را هم بپردازد و متعهد به پرداخت بافی اقساط شود زن حق منع از تمکین را ندارد و باید تمکین کند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن