اگر سانسور فیلم، موجب وارد شدن خسارت مادی یا معنوی به مالک فیلم شود جایز است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: در مواردی که کسب رضایت مالک لازم است، وارد آمدن خسارت موجب ضمان است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن