اگر شخصی نیم دانگ از یک پلاک ثبتی را به برادر خود بفروشد در حالی که فروشنده خود تنها مالک ۲ دانگ باشد، آیا نیم دانگ فروخته شده از ۲ دانگ فروشنده محسوب می گردد یا نیم دانگ از کل؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: چنانچه قرینه و اماره ای دالّ بر تعیین نیم دانگ از دو دانگ وجود داشته باشد معامله صحیح است و طبق آن عمل می شود و اگر اماره ای هم نباشد انصراف اولیه معامله آن است که مالک دو دانگ، نیم دانگ از همان دو دانگ را فروخته است و اگر قرینه ای بر خلاف آن باشد معامله نسبت به چهار دانگ باقی فضولی می شود و باید مالک چهار دانگ هم اجازه دهد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن