اگر فردی از بانک وام گرفت و در موردی که برای آن وام گرفته شده صرف نکرد و از آن کسب درآمد شد تصرّف در آن چگونه است؟ اگر اشکال دارد تکلیف وام گیرنده در رابطه با سود بدست آمده، در حال حاضر چیست؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: تصرّف در آن جایز نیست و باید سود را به بانک تحویل داد و اگر بانک رضایت به مصرف در جهت دیگر داد، مانعی ندارد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن