اگر فردی در اثر ضربه دچار بیماری روانی مانند اختلال اضطرابی، ترس یا افسردگی غیر قابل درمان شود، آیا دیه یا ارش بر عهده ضارب است؟ و این دیه یا ارش چگونه محاسبه می‌شود و چه نسبتی با دیه کامل دارد؟ (کد مؤسسه: ۱۲۱۷۵۶)

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

اگر پزشکان تشخیص دهند که این اضطراب و حالات روانی خاص نوعی بیماری است و این بیماری هم در نتیجه ضربه حاصل شده است و اثر ضعف درونی و جسمی مضروب نیست و یا مستند به ضارب می باشد باید ارش گرفته شود و مقدار آن بر اساس تشخیص مصلحت توسط حاکم شرع است و نسبت حاص و معینی در شرع برای آن تعیین نشده است بلکه به نظر حاکم شرع منوط می باشد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن