اگر فردی زخمی شود و قبل از فوت، نسبت به ضارب رضایت دهد آیا ورثه حق قصاص دارند؟ دیه چطور؟ این حقوق (قصاص و دیه) برای کیست؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: قصاص نمی شود ولی دیه بستگی دارد که چگونه او را عفو نموده است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن