اگر فردی قبل از وضع حمل همسرش فوت نماید آیا می توانند ماترک وی را تقسیم کنند؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: به مقدار دو سهم فرزند ذکور، باید جهت حمل کنار بگذارند و بعد می توانند اموال را تقسیم نمایند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن