اگر فیلمنامه نویس از مطالب دیگران بدون اجازه استفاده کرده باشد و با اعتراض صاحب و یا صاحبان اثر مواجه شود، آیا این مسأله موجب ضمان می شود و حقوقی نیز به صاحب یا صاحبان اثر تعلق می گیرد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: موجب ضمان است و باید صاحب اثر را راضی کرد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن